dissabte, 19 de maig de 2012

Cancel·lat l'espectacle "Paloma", d'Stephane Drouards

L'espectacle "Paloma", d'Stéphane Drouards, programat per a dissabte, 19 de maig, a les 19:30 h a la plaça del Mercadal i per a diumenge, 20 de maig, a les 20:30 h també al Mercadal, ha quedat cancel·lat a causa d'una lesió patida per Drouards.